Zaščita živali med prevozom – tečaji

Zaščita živali med prevozom – tečaji 2024-05-06T12:37:07+02:00

Kdo smo:

Smo ekipa dveh veterinarjev in zootehničarke, ki smo vpeti v zaščito živali med prevozom, nadzorom prevoza in izobraževanje tako uradnih veterinarjev in policije po državah EU, kot samih prevoznikov že več, kot 20 let. Kot taki smo tudi edini izobraževalci v Sloveniji z dejanskimi izkušnjami s prevozom in tranzitom živali tako znotraj EU, kot drugod po svetu.

V ekipi smo:
Tea Dronjić, DVM, v zaščiti živali med prevozom tako v vladnem (med drugim nekdanja nacionalna kontaktna točka za prevoz živali pri UVHVVR), kot nevladnem sektorju. Med drugim vodi izobraževanja veterinarskih inšpektorjev in carinikov po državah članicah EU in zunaj EU na temo zaščite žival med prevozom in je tutor za BTSF (Better Training for Safer Food) v okviru EU komisije na temo in ena svetovalk za EFSA (Evropska agencija za varnost hrane) glede varstva živali med prevozom.

Mag. Mladen Tomšić, DVM, sedaj upokojen; nekdanji uradni veterinar in  vodja Mobilne enote za zaščito živali pri prevozu UVHVVRS, katere delo je nadzor zaščite živali med prevozom znotraj Slovenije.

Urška Markelj, uni.dipl.ing.zoot, v zaščiti živali od 1988, specializirana na zaščito rejnih živali (prevoz, reja, zakol,  konji, izvedeniška mnenja, ipd) od 2002. Delo v zaščiti živali med prevozom v nevladnem sektorju, številnimi mednarodnimi projekti in svetovalec s področja tako za nevladni, kot vladni sektor. Vodenje tečajev za zaščito živali pri prevozu od 2011.

Organiziramo tečaje:

ANIMO Animal Welfare Consulting, ki je pooblaščena s strani UVHVVR za izvajanje usposabljanja za prevoznike in spremne osebe pri prevozu živih živali »Zaščita živali pri prevozu« (v skladu z Uredbo Sveta (ES) Št. 1/2005),
organizira tečaj

»Zaščita živali pri prevozu«
S poudarkom na prevozu kopitarjev (veljaven za vse kategorije živali)

Naslednji tečaji bodo potekali ob sobotah: 4. in 11. maja, 29. junija, 14. in 28.septembra – od 9:00 do 14:30 ure preko ZOOM-a. Termine v juliju in avgustu bomo dodali naknadno.

Prijave po elektronski pošti: animo.tecaji@gmail.com,
dodatne informacije po telefonski št. 041 809 276

Sprememba zakonodaje

20.1.2024 je bil sprejet Pravilnik o izvajanju Uredbe (ES) o zaščiti živali med prevozom. S spremembo pravilnika je potrebno tečaj obnoviti do 1.7.2027. Po tem se tečaj obnavlja na deset let.

Pravilnik: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9148

Dodatne informacije: https://www.gov.si/novice/2024-01-23-objavljena-uredba-in-pravilnik-o-zasciti-zivali-med-prevozom/

Vse informacije o prevozu živali in dokumenti: https://www.gov.si/teme/prevoz-zivali/